Špeciálny pedagóg

Mgr. Alena Bocková

školská špeciálna pedagogička

Kontakt: nevadza.bockova@gmail.com  0948 864 526


Konzultačné hodiny
Pondelok 14:00 – 16:00
Streda 14:00 – 16:00

V prípade potreby dohodou osobne, príp. online v iný deň.
Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom mailovej komunikácie.


Činnosti, ktoré zabezpečuje školský špeciálny pedagóg na škole:

→ Zabezpečuje špeciálnopedagogickú podporu:

- žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP),
- rizikovým žiakom,
- žiakom s počiatočnými ťažkosťami či s ťažkosťami prechodného charakteru.

→ Podieľa sa na vytváraní, aktualizácii a realizácii individuálneho vzdelávacieho programu žiakov so ŠVVP, pripravuje plány ich rozvoja, odporúča a realizuje stimulačné, reedukačné, korekčné, terapeutické programy.

→ Vykonáva cielenú stimuláciu funkcií, ktoré sú zodpovedné za rozvoj školských zručností.

→ Zabezpečuje a poprípade aj vytvára pomôcky pre žiakov so ŠVVP, koordinuje úpravu učebných materiálov pre týchto žiakov podľa ich individuálnych potrieb.

→ Zakladanie, vedenie, aktualizácia a kompletizácia dokumentácie začlenených žiakov.

→ Spolupracuje:

- s pedagógmi (pri napredovaní žiaka vo vzdelávacom procese),
- s rodičmi (konzultácie, postupy pri vzdelávaní, návrhy na rediagnostiku a pod.),
- so školskou psychologičkou,
- so psychológmi a špeciálnymi pedagógmi z poradenských zariadení, ktoré poskytujú diagnostiku.

Spoločná práca so žiakmi:

→ So žiakmi špeciálny pedagóg pracuje individuálne alebo skupinovo, ak sú žiaci z jedného ročníka. Žiaci navštívia kabinet špeciálneho pedagóga raz za týždeň alebo raz za dva týždne.

→ Formy práce sa prispôsobujú konkrétnym potrebám žiakov, najčastejšie ide o rozvíjanie čiastkových funkcií, ktoré sú predpokladom úspešného zvládnutia školských zručností.

→ Ako pomôcky pri práci využíva odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky.

→ Dôležité úlohy špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré posilňujú vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu žiaka a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.