História školy

2017

 • Zapojenie do projektu Vedomostné ostrovy
 • Modernizácia vstupných priestorov školy – umiestnenie skriniek
 • Vznik internetových časopisov v anglickom a nemeckom jazyku
 • Založenie záhrady, ktorá učí
 • 1. ročník jazykovo-pohybového dopoludnia o pohár Fit-Cup
2016
 • Zavádzanie metódy CLIL od 1. ročník
 • Osadenie externých pingpongových stolov
 • Rekonštrukcia strechy
 • Rekonštrukčné práce v budove školy
 • Zapojenie do projektu Škola priateľská k deťom
 • Získanie certifikátu a vlajky Zelená škola
 • Modernizácia vybavenia tried
2015
 • Revitalizácia átria
 • Rekonštrukcia šatní pri telocvični
 • Zavádzanie inovovaného školského vzdelávacieho programu
 • Zapojenie do projektu Zippyho kamaráti
 •  Modernizácia vybavenia tried
 • Bezdrôtové pripojenie školy na internet
 2014
 • Zmena vo vedení školy vo funkcii riaditeľa
 • Zapojenie do projektu Zelená škola
 • Obnovenie činnosti žiackeho parlamentu
 • Rekonštrukcia sociálnych zariadení v hlavnej budove
 • Výmena kanalizácie a vodoinštalačné práce
2013
 • Na základe rozhodnutia národnej  poroty iniciatívy Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty sme získali certifikát „Európska značka pre jazyky 2013“
 • Pokračovanie v implementácii projektových aktivít formou jazykovo-     plaveckého tábora
 •  Revitalizácia športového areálu
 •  Rekonštrukcia elektroinštaláci
 •  Úprava a odhlučnenie 2 učební na výuku cudzích ja
2012
 •  Implementácia projektových aktivít do vyučovacieho procesu v spolupráci so zahraničnými lektormi                                                                                  

2011

 • Ukončenie projektu „Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo, učme sa moderne“         
 • Vytvorenie novej multimediálne učebne
 • Vytvorenie nového chemicko-fyzikálneho laboratória

2010

 • Realizácia projektu „Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo, učme sa moderne“
 • Dokončená rekonštrukcia školy – výmena okien, zateplenie, oprava strechy, telocvične

2009

 •  Schválenie projektu „Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo, učme sa moderne!“ v rámci Operačného programu VZDELÁVANIE  /Európska únia – štrukturálne fondy/
 •   V auguste začala rekonštrukcia budovy školy

2008

 • Slávnostná akadémia v DK Ružinov pri príležitosti   40. výročia založenia školy
 •  Spustenie novej webovej stránky 

2007

 • Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiakov zavedenie kamerového systému
 • Dovybavenie počítačovej učebne s počtom počítačov 26

2006

 • Sprevádzkovanie multimediálnej učebne vybavenej najmodernejšou didaktickou technikou
 • Preradenie školskej jedálne do siete súkromných školských jedálni

2005 

 • Rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka

2000

 • Nadviazanie spolupráce s Ružinovským športovým klubom so zámerom dobudovania a sprevádzkovania areálu netradičných športov pre žiakov školy a obyvateľov Ružinova.

1997

 • Sprevádzkovanie školského športového areálu a centra netradičných športov.
 • Účasť žiakov na detskej tlačovej konferencii v kancelárií prezidenta Slovenskej republiky.

1994

 •   Pracovná, športová a vzdelávacia spolupráca s viedenskou školou Schulverein Institut Sta. Chritiana spojená s výmenným pobytom detí v rodinách.

1993

 • Nadviazanie pracovných kontaktov s britskými školami v Bristole prostredníctvom medzinárodného projektu "Avonské vzdelanie pre Európu"
 •  Propagácia využitia stavebnice Lego DACTA - montáž pirátskej lode zo 700 000 farebných dielcov stavebnice

1.1.1993

 • Škola sa stáva právnym subjektom

1992

 • Organizácia celomestského kola v stavbe modelov zo stavebníc Lego DACTA

1991-1992

 • Experimentálne overovanie využitia učebnej pomôcky stavebnice Lego DACTA

1.9.1991

 • Otvorenie tried s rozšíreným vyučovaním anglického a nemeckého jazyka

1.9.1980

 • Zrušenie susednej ZDŠ a jej pričlenenie k našej škole

1.9.1974

 • Triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov

1.9.1968

 • Založenie školy. Profilácia - triedy s rozšíreným vyučovaním francúzskeho jazyka

Najbližšie aktivity

 • Nenašli sa žiadne záznamy
Zobraziť viac

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.