ZŠ Nevädzová

2 % dane z príjmu

Venujme naše dane našim deťom.

Aj tento rok sme sa registrovali medzi poberateľov podielu dane z príjmov, hovorovo aj 2%. I keď je pre väčšinu z Vás táto informácia predčasná, uvádzame aktualizované informácie pre príspevky 2 % z daní v sekcii Rodičovské združenie, kde obnovíme potrebné tlačivá, ak v začiatku roka dôjde k zmene.


Elektronické testovanie 9

INFORMAČNÝ BULLETIN

PRE RODIČOV/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DEVIATAKA


O Z N A M školskej jedálne

Vážení rodičia.

Prostredníctvom triednych učiteľov vaše deti dostali prihlasovacie údaje na internetovú stránku http://eskoly.sk

Po prihlásení do portálu je možné heslo zmeniť. Následne si môžete pozrieť oznamy a jedálny lístok. V jedálnom lístku viete dieťaťu vybrať obed č.1 a č.2, prípadne dieťa odhlásiť z obedu.

                                                                vedúca školskej jedálne


1 2 Ďalej