ZŠ Nevädzová

Hospodárenie

 Vážení členovia RZ, pedagogický zbor.

V sekcii Rodičovské združenie -> Hospodárenie sme pre Vás spracovali prehľad čerpania prostriedkov podľa tried, ktorých podrobnejšie prehľady nájdete v prílohách (kliknutím na odkazy v zátvorkách). Jednotlivé prílohy sme spracovávali osobitne z dostupných zdrojov, pri čom sme zistili, že nemáme ku všetkým požiadavkám tak detailné informácie, aké by boli potrebné. Aj preto pripravujeme pre budúci rok spresnenie (nie sprísnenie) požiadaviek tak, aby sme takýto prehľad vedeli spracovať bez prácneho dohľadávania informácií.

Dúfam, že bude pre rodičov prínosom, kde každý uvidí ako boli peniaze použité a verím, že bude pre pedagógov (nielen triednych) inšpiráciou pri plánovaní budúceho roka a prípravy požiadaviek.

Na Vaše dotazy rád odpoviem na dostupných kontaktných kanáloch, osobný nevynímajúc

Ing. Lago Dušan

hospodár RZ


Oznam

V zmysle uznesenia Rady školy pri ZŠ

Nevädzová 2 Bratislava, v záujme

bezpečnosti žiakov, budú s platnosťou od

23.3.2015 v čase od 8:10 do 12:00

uzamykané vstupy do areálu školy, okrem

hlavnej brány.


Átrium - Svojpomocná brigáda

Milí oteckovia,

Škola v spolupráci s našim OZ Nevädza zakúpila sadu preliezok, ktoré budú inštalované v átriu malej budovy (budova školskej jedálne). Svojpomocnou prípravou terénu dokážeme ušetriť značné finančné prostriedky, ktoré vieme využiť pre ďalšie aktivity našich detí. Ak sa rozhodneme o svojpomocnú realizáciu, tak potrebujeme zabezpečiť tri spoločné aktivity:

  • Prvá brigáda zabezpečí prípravu terénu - odstránenie betónových dlaždíc a prípravu na odkvapový chodník
  • Ďalšie dve prípravu podložia pre dopadovú plochu

Guláš, čaj, pivo, wifi a dobrá nálada budú zabezpečené. Pracovné rukavice, náradie, atď. sú rovnako vítané, ako potrebné.
Cestou triednych učiteľov boli rozoslané návratky pre rodičov. Poprosím zakrúžkovať záväzne termín, nakoľko v prípade nedostatočného počtu oteckov (treba vždy aspoň 20 chlapov) budeme musieť realizovať prostredníctvom externej firmy. Pre krátkosť času mohla nastať niekde pri distribúcii chyba, preto dávame do pozornosti kontakty na vedenie RZ.

 Za spoluprácu sme Vám spolu so školou a Vašimi deťmi vopred vďační.

RZ Nevädza    <

1 2 3 Ďalej