ZŠ Nevädzová

Stránkové dni

Stránkové dni počas letných prázdnin – pondelok a streda 8:00 – 13:00.Prevádzka ŠKD počas riaditeľského voľna

Prevádzka ŠKD bude v hlavnej budove školy.

Pondelok 29.6.2015 od 7:00 – 16:00

Utorok 30.6.2015 od 7:00 - 16:00


Oznam

Príjmeme učiteľa s aprobáciou

matematika – geografia.

Nástup 25. augusta 2015.


Oznam !!!

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v dôsledku technicko-organizačných dôvodov, súvisiacich s rekonštrukčnými prácami v oboch budovách školy, počas ktorých škola nemôže zabezpečiť primerané hygienicko-prevádzkové podmienky      na vyučovanie

udeľuje riaditeľka školy v dňoch 29.6.015 a 30.6.2015 žiakom školy riaditeľské voľno.

Hospodárenie

 Vážení členovia RZ, pedagogický zbor.

V sekcii Rodičovské združenie -> Hospodárenie sme pre Vás spracovali prehľad čerpania prostriedkov podľa tried, ktorých podrobnejšie prehľady nájdete v prílohách (kliknutím na odkazy v zátvorkách). Jednotlivé prílohy sme spracovávali osobitne z dostupných zdrojov, pri čom sme zistili, že nemáme ku všetkým požiadavkám tak detailné informácie, aké by boli potrebné. Aj preto pripravujeme pre budúci rok spresnenie (nie sprísnenie) požiadaviek tak, aby sme takýto prehľad vedeli spracovať bez prácneho dohľadávania informácií.

Dúfam, že bude pre rodičov prínosom, kde každý uvidí ako boli peniaze použité a verím, že bude pre pedagógov (nielen triednych) inšpiráciou pri plánovaní budúceho roka a prípravy požiadaviek.

Na Vaše dotazy rád odpoviem na dostupných kontaktných kanáloch, osobný nevynímajúc

Ing. Lago Dušan

hospodár RZ


1 2 3 4 Ďalej