ZŠ Nevädzová

O Z N A M školskej jedálne

Vážení rodičia.

Prostredníctvom triednych učiteľov vaše deti dostali prihlasovacie údaje na internetovú stránku http://eskoly.sk

Po prihlásení do portálu je možné heslo zmeniť. Následne si môžete pozrieť oznamy a jedálny lístok. V jedálnom lístku viete dieťaťu vybrať obed č.1 a č.2, prípadne dieťa odhlásiť z obedu.

                                                                vedúca školskej jedálne


Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo, učme sa moderne!

PROJEKT

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

farebna%20verzialogo-eu-s-odkazom-na-esf-malelogo%203%20opv


1 2 Ďalej