ZŠ Nevädzová

Prevádzka ŠKD počas riaditeľského voľna

Prevádzka ŠKD bude v hlavnej budove školy.

Pondelok 29.6.2015 od 7:00 – 16:00

Utorok 30.6.2015 od 7:00 - 16:00


Stránkové dni

Stránkové dni počas letných prázdnin – pondelok a streda 8:00 – 13:00.Hospodárenie

 Vážení členovia RZ, pedagogický zbor.

V sekcii Rodičovské združenie -> Hospodárenie sme pre Vás spracovali prehľad čerpania prostriedkov podľa tried, ktorých podrobnejšie prehľady nájdete v prílohách (kliknutím na odkazy v zátvorkách). Jednotlivé prílohy sme spracovávali osobitne z dostupných zdrojov, pri čom sme zistili, že nemáme ku všetkým požiadavkám tak detailné informácie, aké by boli potrebné. Aj preto pripravujeme pre budúci rok spresnenie (nie sprísnenie) požiadaviek tak, aby sme takýto prehľad vedeli spracovať bez prácneho dohľadávania informácií.

Dúfam, že bude pre rodičov prínosom, kde každý uvidí ako boli peniaze použité a verím, že bude pre pedagógov (nielen triednych) inšpiráciou pri plánovaní budúceho roka a prípravy požiadaviek.

Na Vaše dotazy rád odpoviem na dostupných kontaktných kanáloch, osobný nevynímajúc

Ing. Lago Dušan

hospodár RZ


1 2 3 4 Ďalej