ZŠ Nevädzová

Veľkonočné prázdniny 2014/2015 - OZNAM

Upozorňujeme rodičov, že 2. 4. – 7. 4. 2015

budú veľkonočné prázdniny.

Vyučovanie začína v stredu 8. 4. 2015.

Všetkým praje príjemné prežitie sviatočných dní.


Oznam

 14.4.2015 – streda 14:15 – pedagogická rada

                                 17:00 – zasadnutie Rady predsedov RZ

                                 18:00 – triedne aktívy RZ  


Oznam

V zmysle uznesenia Rady školy pri ZŠ

Nevädzová 2 Bratislava, v záujme

bezpečnosti žiakov, budú s platnosťou od

23.3.2015 v čase od 8:10 do 12:00

uzamykané vstupy do areálu školy, okrem

hlavnej brány.


Átrium - Svojpomocná brigáda

Milí oteckovia,

Škola v spolupráci s našim OZ Nevädza zakúpila sadu preliezok, ktoré budú inštalované v átriu malej budovy (budova školskej jedálne). Svojpomocnou prípravou terénu dokážeme ušetriť značné finančné prostriedky, ktoré vieme využiť pre ďalšie aktivity našich detí. Ak sa rozhodneme o svojpomocnú realizáciu, tak potrebujeme zabezpečiť tri spoločné aktivity:

  • Prvá brigáda zabezpečí prípravu terénu - odstránenie betónových dlaždíc a prípravu na odkvapový chodník
  • Ďalšie dve prípravu podložia pre dopadovú plochu

Guláš, čaj, pivo, wifi a dobrá nálada budú zabezpečené. Pracovné rukavice, náradie, atď. sú rovnako vítané, ako potrebné.
Cestou triednych učiteľov boli rozoslané návratky pre rodičov. Poprosím zakrúžkovať záväzne termín, nakoľko v prípade nedostatočného počtu oteckov (treba vždy aspoň 20 chlapov) budeme musieť realizovať prostredníctvom externej firmy. Pre krátkosť času mohla nastať niekde pri distribúcii chyba, preto dávame do pozornosti kontakty na vedenie RZ.

 Za spoluprácu sme Vám spolu so školou a Vašimi deťmi vopred vďační.

RZ Nevädza   


2 % dane z príjmu

Venujme naše dane našim deťom.

Aj tento rok sme sa registrovali medzi poberateľov podielu dane z príjmov, hovorovo aj 2%. I keď je pre väčšinu z Vás táto informácia predčasná, uvádzame aktualizované informácie pre príspevky 2 % z daní v sekcii Rodičovské združenie, kde obnovíme potrebné tlačivá, ak v začiatku roka dôjde k zmene.


1 2 3 Ďalej