ZŠ Nevädzová

Organizácia vyučovania 30.1.2015

1.-3. hod. – vyučovanie podľa rozvrhu hodín

4. hod. – triednická hodina – vyhodnotenie práce za I. polrok,

vydávanie výpisov vysvedčení

Obedy:

11:30-11:50 – 7.-9.r. v sprievode tr. učiteľov

11:50-12:10 – 5.-6. r. v sprievode tr. učiteľov

0d 12:10 – 1.-4. roč. v sprievode vych. ŠKD


Zápis do 1. ročníka 2015/2016

 

      13. a 14. februára 2015

do%20%C5%A1koly 


2 % dane z príjmu

Venujme naše dane našim deťom.

Aj tento rok sme sa registrovali medzi poberateľov podielu dane z príjmov, hovorovo aj 2%. I keď je pre väčšinu z Vás táto informácia predčasná, uvádzame aktualizované informácie pre príspevky 2 % z daní v sekcii Rodičovské združenie, kde obnovíme potrebné tlačivá, ak v začiatku roka dôjde k zmene.


O Z N A M školskej jedálne

Vážení rodičia.

Prostredníctvom triednych učiteľov vaše deti dostali prihlasovacie údaje na internetovú stránku http://eskoly.sk

Po prihlásení do portálu je možné heslo zmeniť. Následne si môžete pozrieť oznamy a jedálny lístok. V jedálnom lístku viete dieťaťu vybrať obed č.1 a č.2, prípadne dieťa odhlásiť z obedu.

                                                                vedúca školskej jedálne


1 2 Ďalej